DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.488 preken

49 resultaten van Ds. C.M. Visser

Ds. C.M. Visser - Hebreeen 1:20

Ds. C.M. Visser • Hebreeen 1:20 • lees meer

Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt

Ds. C.M. Visser • 2 Korinthe 13:5 • lees meer

Braakt ulieden een braakland, en zaait niet onder de doornen

Ds. C.M. Visser • Jeremia 4:3 • lees meer

De angsten der hel hebben mij getroffen

Ds. C.M. Visser • Psalmen 116 • lees meer

De reis van Gods volk

Ds. C.M. Visser • Numeri 11 • lees meer

De twee boosheden van het volk des Heeren

Ds. C.M. Visser • Jeremia 2:13 • lees meer

De vijgeboom en de waarheid

Ds. C.M. Visser • Lukas 13:6-9 • lees meer

De vrijmacht van de Heere onze God

Ds. C.M. Visser • Romeinen 9 • lees meer

Ds. C.M. Visser - Efeze 3

Ds. C.M. Visser • Efeze 3 • lees meer

De krachtige werking van de Geest in de uitverkorene Gods

Dordtse Leerregels
Ds. C.M. Visser • Ezechiel 37 • Leerdienst • lees meer

Wedergeboorte

Dordtse Leerregels
Ds. C.M. Visser • Johannes 3 • Leerdienst • lees meer

Een twee

Ds. C.M. Visser • Lukas 8 • lees meer

Een twee

Ds. C.M. Visser • Psalmen 1 • lees meer

Doet aan de gehele wapenrusting Gods

Ds. C.M. Visser • Efeze 6:11 • lees meer

Opdat ik Hem kenne

Ds. C.M. Visser • Filipenzen 3:10 • lees meer

Een teken opgericht

Ds. C.M. Visser • Genesis 31:51-52 • lees meer