DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.488 preken

28 resultaten van Prof. Dr. P. Buitelaar

Prof. Dr. P. Buitelaar - Mattheus 27

Prof. Dr. P. Buitelaar • Mattheus 27 • lees meer

Werk van de Heere Jezus

Prof. Dr. P. Buitelaar • Mattheus 9:9-13 • lees meer

En als zij de lofzang gezongen hadden

Prof. Dr. P. Buitelaar • Mattheus 26:30 • lees meer

Het dieptepunt van Christus lijden

Prof. Dr. P. Buitelaar • Mattheus 27:45-46 • lees meer

Staat in de vrijheid

Prof. Dr. P. Buitelaar • Galaten 5 • lees meer

Gezegend door de pinksterprediking

Prof. Dr. P. Buitelaar • Handelingen 2 • lees meer

Prof. Dr. P. Buitelaar - Lukas 9

Van Johannes de Doper naar Christus

Ongeveinsd geloof in de geslachten

Prof. Dr. P. Buitelaar • 2 Timotheus 1:5 • lees meer

De consequenties van het Paasfeest

Prof. Dr. P. Buitelaar • Kolossenzen 3 • lees meer

Prof. Dr. P. Buitelaar - Johannes 1

Prof. Dr. P. Buitelaar • Johannes 1 • lees meer

Prof. Dr. P. Buitelaar - Johannes 6:11

Prof. Dr. P. Buitelaar • Johannes 6:11 • lees meer

Prof. Dr. P. Buitelaar - Kolossenzen 1:12-14

Prof. Dr. P. Buitelaar • Kolossenzen 1:12-14 • lees meer

Zacharias' profetie

Prof. Dr. P. Buitelaar • Lukas 1:77-79 • lees meer

Prof. Dr. P. Buitelaar - Spreuken 10:11-12

Prof. Dr. P. Buitelaar • Spreuken 10:11-12 • lees meer

Een gelovige opvoeding

Prof. Dr. P. Buitelaar • Spreuken 23:23 • lees meer