DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

11 resultaten van Ds. G. Kater

De hemelse Hogepriester

Ds. G. Kater • Hebreeen 4 • lees meer

Gods genade geopenbaard in de geloofsbeproeving

Ds. G. Kater • 2 Koningen 4:8-37 • lees meer

Ds. G. Kater - Jesaja 61:1

Ds. G. Kater • Jesaja 61:1 • lees meer

Ds. G. Kater - Johannes 18:4-9

Ds. G. Kater • Johannes 18:4-9 • lees meer

De Naam van Jezus door Zijn besnijdenis verklaard

Ds. G. Kater • Lukas 2:21 • lees meer

Een wenende Zaligmaker

Ds. G. Kater • Lukas 19:28-44 • lees meer

Ds. G. Kater - Numeri 21:4-9

Ds. G. Kater • Numeri 21:4-9 • lees meer

Het Evangelie van Christus

Ds. G. Kater • Romeinen 1:16-17 • lees meer

Bidden en offeren

Ds. G. Kater • Johannes 18:4-9 • lees meer

Het gescheurde voorhangsel

Ds. G. Kater • Markus 15:37-38 • lees meer

Ds. G. Kater - Mattheus 17:24-27

Ds. G. Kater • Mattheus 17:24-27 • lees meer