DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

47 resultaten van Dr. W. (Wim) van Vlastuin

Dr. W. van Vlastuin - Romeinen 8:2

Dr. W. (Wim) van Vlastuin • Romeinen 8:2 • lees meer

David spaart Saul

Dr. W. (Wim) van Vlastuin • 1 Samuel 24:1-23 • lees meer

Dr. W. van Vlastuin - 2 Korinthe 5:11-21

Dordtse Leerregels
Dr. W. (Wim) van Vlastuin • 2 Korinthe 5:11-21 • Leerdienst • lees meer

De verkiezing van God

Dordtse Leerregels
Dr. W. (Wim) van Vlastuin • 2 Petrus 1:1-11 • Leerdienst • lees meer

Opwekking

Lezing

Dr. W. van Vlastuin - Lukas 1:46-67

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Dr. W. (Wim) van Vlastuin • Lukas 1:46-67 • lees meer

Dr. W. van Vlastuin - Psalm 130

Dr. W. (Wim) van Vlastuin • Psalmen 130 • Heilig Avondmaal • lees meer

Dr. W. van Vlastuin - Jesaja 55

Dr. W. van Vlastuin - Johannes 3:16

Dr. W. (Wim) van Vlastuin • Johannes 3:16 • lees meer

Dr. W. van Vlastuin - Efeze 5:18

De drie vragen aan Petrus

Dr. W. (Wim) van Vlastuin • Johannes 21:15-17 • lees meer

Dr. W. van Vlastuin - Mattheus 26:38

Dr. W. (Wim) van Vlastuin • Mattheus 26:38 • lees meer

De wet van de Geest

Dr. W. (Wim) van Vlastuin • Romeinen 8:2 • lees meer

Dr. W. van Vlastuin - Mattheus 20

Dr. W. (Wim) van Vlastuin • Mattheus 20 • lees meer

Dr. W. van Vlastuin - Romeinen 8:23

Dr. W. (Wim) van Vlastuin • Romeinen 8:23 • lees meer

Wat is wedergeboorte?

Lezing