DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

34 resultaten van Ds. J. Belder

Uit de mond der jonge kinderen, hebt Gij U lof bereid

Ds. J. Belder • Mattheus 21:14-16 • lees meer

Bent u familie van Jezus

Ds. J. Belder • Markus 3 • lees meer

De kracht van Jezus naam

Ds. J. Belder • Handelingen 3:6 • lees meer

Elisa volgt Elia op

Ds. J. Belder • 1 Koningen 19 • lees meer

Gaat uit en aanschouwt

Ds. J. Belder • Hooglied 3:11 • lees meer

Ondanks de stormen van de tijd zijn we in Christus meer dan overwinnaars

Ds. J. Belder • 2 Timotheus 2 • lees meer

Paradijsleven

Ds. J. Belder • Johannes 7:37-39 • lees meer

Pasen en begraven

Ds. J. Belder • 1 Korinthe 15 • lees meer

Waar zijn de negen?

Ds. J. Belder • Lukas 17 • lees meer

De Naam van Jezus Christus

Ds. J. Belder • Handelingen 4:10 • lees meer

Een lederen zak in de rook

Ds. J. Belder • Psalmen 119:83 • lees meer

Ds. J. Belder - Johannes 15:2

Ds. J. Belder • Johannes 15:2 • lees meer

De liefde van onze Heere Jezus Christus

Ds. J. Belder • Johannes 15:9 • lees meer

En het geschiedde

Ds. J. Belder • Lukas 2:1-20 • lees meer

Jezus kwijt

Ds. J. Belder • Lukas 2:39-52 • lees meer

Ds. J. Belder - Lukas 5:17-32

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Belder • Lukas 5:17-32 • lees meer