DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

57 resultaten van Ds. A. Baas

Leven door de Geest

Ds. A. Baas • Romeinen 8 • lees meer

Het getuigen van de Geest

Ds. A. Baas • Romeinen 8:12-17 • lees meer

Het zuchten, bidden en zingen van de Geest

Ds. A. Baas • Romeinen 8:17-39 • lees meer

Jezus: de enige Redder

Ds. A. Baas • Mattheus 1:18-25 • lees meer

Het kindschap Gods

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • Hebreeen 2:10-18 • Leerdienst • lees meer

Het gezag gesteld in het ware leven

Ds. A. Baas • Mattheus 8:1-17 • lees meer

Oog voor elkaar

Ds. A. Baas • Hebreeen 10:19-29 • lees meer

Jezus volgen in de storm van het leven

Ds. A. Baas • Mattheus 8:18-27 • lees meer

Jezus volgen op Zijn gezag

Ds. A. Baas • Mattheus 8:18-27 • Heilige Doop • lees meer