DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

57 resultaten van Ds. A. Baas

Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • Lukas 1:26-38 • Leerdienst • lees meer

Geboorteaankondiging van de Zaligmaker

Ds. A. Baas • Lukas 2:1-20 • lees meer

Gedoopt in de Naam van Jezus Christus

Ds. A. Baas • Lukas 3 • lees meer

Een waar geloof is levensnoodzakelijk!

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • Lukas 13:22 • Leerdienst • lees meer

Verlangen naar Christus' wederkomst

Ds. A. Baas • Lukas 21:25-36 • lees meer

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel?

Ds. A. Baas • Psalmen 42 • lees meer

Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die ons leiden

Ds. A. Baas • Psalmen 43 • lees meer

Veel meer!

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Baas • Romeinen 5:12-21 • lees meer

Leven door het geloof, dat is leven in de gloria

Ds. A. Baas • Romeinen 6:1-11 • Heilig Avondmaal • lees meer

Dienstknechten van de gerechtigheid

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Baas • Romeinen 6:12-23 • lees meer

Het beslissende tijdstip

Ds. A. Baas • Romeinen 13:8-14 • lees meer

De Heere heeft niet nagelaten een Verlosser te geven

Ds. A. Baas • Ruth 4:13-22 • Heilige Doop • lees meer

Waarom is Hij Christus, dat is Gezalfde, genaamd?

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • 1 Korinthe 10:1-6 • Leerdienst • lees meer

Totdat Hij komt

Ds. A. Baas • 1 Korinthe 11:26 • Heilig Avondmaal • lees meer

Danken doen we samen

Ds. A. Baas • 1 Kronieken 29:9-20 • lees meer

De maatstaf voor geestelijke gaven

Ds. A. Baas • 1 Korinthe 12:1-11 • lees meer