DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

57 resultaten van Ds. A. Baas

Samen eten met blijdschap

Ds. A. Baas • Handelingen 2:42-47 • Heilig Avondmaal • lees meer

En prezen God, en hadden genade bij het hele volk

Ds. A. Baas • Handelingen 2:47 • lees meer

Een praktisch probleem wijs opgelost

Ds. A. Baas • Handelingen 6:1-7 • lees meer

Waarop stel jij je vertrouwen?

Ds. A. Baas • Handelingen 6 • lees meer

Door het geloof alleen

Ds. A. Baas • Handelingen 7:1-8 • lees meer

De noodzaak van de Middelaar

Ds. A. Baas • Handelingen 7:8-16 • lees meer

Mozes wodt door Isra

Ds. A. Baas • Handelingen 7:17-29 • lees meer

Zie dan toe, hoe gij hoort

Ds. A. Baas • Handelingen 7:30-43 • lees meer

Waar woont God?

Ds. A. Baas • Handelingen 7:44-50 • lees meer

Leven onder een geopende hemel

Ds. A. Baas • Handelingen 7:51 • lees meer

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond

Ds. A. Baas • Handelingen 7:51 • lees meer

De verwarde kluwen

Ds. A. Baas • Handelingen 7:58 • lees meer

God zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge

Ds. A. Baas • Jesaja 43 • lees meer

Die geleden heeft

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • Jesaja 53:1-8 • Leerdienst • lees meer

Kom laten wij aanbidden de Koning

Ds. A. Baas • Jesaja 60:1-6 • lees meer

Hoe word ik van mijn ellende verlost?

Heidelberger Catechismus
Ds. A. Baas • Johannes 3:13-18 • Leerdienst • lees meer