DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.458 preken

238 resultaten van Ds. J. Koppelaar

Keer weder HEERE!

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 90 • lees meer

Kunnen ook de kinderen vasten terwijl de Bruidegom bij hen is?

Ds. J. Koppelaar • Markus 2 • lees meer

Laat de kinderen tot mij komen

Ds. J. Koppelaar • Markus 10 • lees meer

Boodschap aan Maria

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1 • lees meer

En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1 • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Lukas 1:57-69

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:57-69 • lees meer

Laat ons dan henengaan

Ds. J. Koppelaar • Lukas 2 • lees meer

Simon, Simon, Ik heb voor u gebeden

Ds. J. Koppelaar • Lukas 22 • lees meer

Maria Magdalena

Ds. J. Koppelaar • Markus 15:47 • lees meer

Die is mijn broeder en mijn zuster en moeder

Ds. J. Koppelaar • Markus 3 • lees meer

De verdrukte

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 102 • lees meer

Waarom ga ik steeds in het zwart vanwegen vijandsonderdrukking

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 43 • lees meer

Want u komt de belofte toe en uw kinderen

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 2:39 • lees meer

Zeg niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter zijn dan deze

Ds. J. Koppelaar • Prediker 7:10 • lees meer

Wie volgen wij?

Ds. J. Koppelaar • Johannes 8 • lees meer

De gegeven van de Vader

Ds. J. Koppelaar • Johannes 17 • lees meer