DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.458 preken

238 resultaten van Ds. J. Koppelaar

De rechtvaardiging door het geloof

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 4:23 • lees meer

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabij gekomen

Ds. J. Koppelaar • Markus 1:15 • lees meer

Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave

Ds. J. Koppelaar • 2 Korinthe 9:15 • lees meer

En als zij Hem wegleiden

Ds. J. Koppelaar • Lukas 23 • lees meer

Staat in de vrijheid!

Ds. J. Koppelaar • Galaten 5:1 • lees meer

Gods gerechtigheid is nabij

Ds. J. Koppelaar • Jesaja 46 • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Mattheus 24:4

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 24:4 • lees meer

Het getuigenis tegen Jezus

Ds. J. Koppelaar • Markus 14 • lees meer

Het loon van het geloof

Ds. J. Koppelaar • Openbaringen 22 • lees meer

Het vasten

Ds. J. Koppelaar • Markus 2 • lees meer

Het vleesgeworden Woord

Ds. J. Koppelaar • Johannes 1 • lees meer

Ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 3:17 • lees meer

In het huis Mijn Vaders zijn vele woningen

Ds. J. Koppelaar • Johannes 14 • lees meer

De sleutel van het huis van David

Ds. J. Koppelaar • Jesaja 22 • lees meer

Wat zullen wij doen?

Ds. J. Koppelaar • Johannes 11 • lees meer

Jothan: de Heere is oprecht

Ds. J. Koppelaar • Richteren 9 • lees meer