DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.458 preken

238 resultaten van Ds. J. Koppelaar

Hemelvaart

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 1:10 • lees meer

De toeeigening van het Heil

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 16:14 • lees meer

Eendrachtelijk

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 2:1-4 • lees meer

En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 2:38 • lees meer

Paulus en de stokbewaarder

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 16:20-40 • lees meer

Paulus te Athene

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 17:1-18 • lees meer

Paulus op de Areopagus

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 17:15-34 • lees meer

De zekerheid van het geloof

Ds. J. Koppelaar • 1 Thessalonicenzen 1:1-19 • lees meer

Apollos te Efeze en Korinthe

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 18:26 • lees meer

De zonen van Sceva

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 19:15 • lees meer

Opwekking uit de dood van Eutychus

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 20:1-16 • lees meer

Groet ook de gemeente in hun huis

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 16:5 • lees meer

Afscheid van de ouderlingen te Efeze

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 20:35 • lees meer

In het huis van de Vader zijn vele woningen

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 16:1-20 • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Romeinen 1:1-16

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 1:1-16 • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Romeinen 11:11-36

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 11:11-36 • lees meer