DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.458 preken

238 resultaten van Ds. J. Koppelaar

Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden

Ds. J. Koppelaar • Markus 4:24 • lees meer

En Hij zeide, Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk

Ds. J. Koppelaar • Markus 14:36 • lees meer

Zijt niet verbaast, Hij is opgestaan

Ds. J. Koppelaar • Markus 16:6 • lees meer

Omdat gij het Woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt

Ds. J. Koppelaar • Openbaringen 3:10 • lees meer

Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 34:20 • lees meer

Heere Gij zijt ons geweest een Toevlucht

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 90:1-17 • lees meer

Ootmoedig vertrouwen

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 130 • lees meer

Ootmoedig vertrouwen

Ds. J. Koppelaar • Psalmen 131:1-3 • lees meer

Neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen

Ds. J. Koppelaar • Richteren 14:3 • lees meer

Ga in vrede uw weg,welke gij zult heentrekken

Ds. J. Koppelaar • Richteren 18:6 • lees meer

Opgewekt om onze rechtvaardigmaking

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 4:25 • lees meer

Dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zodaars waren

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 5:6 • lees meer

En zonder de wet, zo leefde ik eertijds

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 7:9 • lees meer

Dezelve Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zij

Ds. J. Koppelaar • Romeinen 8:16 • lees meer