DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.458 preken

238 resultaten van Ds. J. Koppelaar

Staat op de wegen en ziet toe en vraag naar de oude paden

Ds. J. Koppelaar • Jeremia 6:16 • lees meer

Jezus en Barabbas

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 27 • lees meer

Hoe een kind onderworpend werkt

Ds. J. Koppelaar • Jesaja 9:5 • lees meer

Jezus gedoopt

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 3 • lees meer

Heilsbeloften voor Sion

Ds. J. Koppelaar • Jesaja 54:1 • lees meer

De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en leven

Ds. J. Koppelaar • Johannes 6:63 • lees meer

Wie werpt de eerste steen

Ds. J. Koppelaar • Johannes 8:1-11 • lees meer

Vriendschap van en met God

Ds. J. Koppelaar • Johannes 15:14 • lees meer

Hij zal u in waarheid leiden

Ds. J. Koppelaar • Johannes 16:13-15 • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Johannes 19:17-27

Ds. J. Koppelaar • Johannes 19:17-27 • lees meer

Het is volbracht

Ds. J. Koppelaar • Johannes 19:30-39 • lees meer

Heere, maar wat zal deze

Ds. J. Koppelaar • Johannes 21:21 • lees meer

Een ieder zal zijn moeder en vader vrezen

Ds. J. Koppelaar • Leviticus 19:3 • lees meer

De rechtvaardige oorlog

Ds. J. Koppelaar • Leviticus 19:17 • lees meer

Het Koninkrijk van God

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:32-33 • lees meer

Wacht uzelven

Ds. J. Koppelaar • Lukas 17:3 • lees meer