DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.436 preken

238 resultaten van Ds. J. Koppelaar

Hoe zou ik dan een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God

Ds. J. Koppelaar • Genesis 39:9 • lees meer

Ds. J. Koppelaar - Handelingen 3

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 3 • lees meer

En terstond werd hij gedoopt

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 16:33 • Heilige Doop • lees meer

Paulus lastering van God

Ds. J. Koppelaar • Handelingen 26:9 • lees meer

Nu dan ook, spreekt de HEERE bekeert u tot Mij

Ds. J. Koppelaar • Joel 2:12 • lees meer

Hoe wordt een mens bekeerd

Ds. J. Koppelaar • Johannes 5:8 • lees meer

Want zonder Mij kunt gij niets doen

Ds. J. Koppelaar • Johannes 15:5 • lees meer

Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort Mijn stem

Ds. J. Koppelaar • Johannes 18:28-40 • lees meer

Ik vind in Hem geen schuld

Ds. J. Koppelaar • Johannes 19:6 • lees meer

Op dat gij moogt wandelen waardiglijk den Heeren

Ds. J. Koppelaar • Kolossenzen 1:10 • lees meer

Rituelen

Ds. J. Koppelaar • Leviticus 12:1-4 • lees meer

Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt

Ds. J. Koppelaar • Leviticus 19:30-37 • lees meer

Het 1000-jarig vrederijk

Lezing
Ds. J. Koppelaar • Lezing • lees meer

Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoude

Ds. J. Koppelaar • Lukas 22:24-34 • lees meer

Doe dit tot Mijn gedachtenis

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:2 • lees meer

Eva en Maria

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:26-38 • lees meer