DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.488 preken

37 resultaten van Ds. R. Kok

Bekeren en leven - 1

Ds. R. Kok • Ezechiel 33:11 • lees meer

Het eeuwig verbond

Ds. R. Kok • Jesaja 61:8 • lees meer

Het Koninklijke bruiloftsmaal

Ds. R. Kok • Mattheus 22:1-12 • lees meer

Over roeping en verkiezing

Ds. R. Kok • 2 Petrus 1:10-11 • lees meer

De kroon, omgekeerd, omgekeerd

Ds. R. Kok • Ezechiel 21:27 • lees meer

De bekering ten leven - 2

Ds. R. Kok • Ezechiel 33:11 • lees meer

Verwachting door de Heilige Geest

Ds. R. Kok • Galaten 5:5 • lees meer

Gods belofte na de zondeval

Ds. R. Kok • Genesis 3:15 • lees meer

Abram en Melchizedek

Ds. R. Kok • Genesis 14:18-20 • lees meer

Filippus en de kamerling

Ds. R. Kok • Handelingen 8:26-40 • lees meer

Lydia gedoopt

Ds. R. Kok • Handelingen 16:15 • lees meer

De troost der opstanding

Heidelberger Catechismus
Ds. R. Kok • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Van de rechtvaardiging

Heidelberger Catechismus
Ds. R. Kok • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

De goede werken

Heidelberger Catechismus
Ds. R. Kok • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Van de sacramenten

Heidelberger Catechismus
Ds. R. Kok • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

De volmaakte wet der vrijheid

Ds. R. Kok • Jakobus 1:25 • Heilige Doop • lees meer