DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.488 preken

353 resultaten van Ds. Iz. Kok

Knielt!

Ds. Iz. Kok • Genesis 41:43 • lees meer

Volg Mij!

Ds. Iz. Kok • Lukas 9:57-62 • lees meer

God is ons een toevlucht

Ds. Iz. Kok • Psalmen 90:1 • lees meer

Door Gods genade leer ik tot drie tellen; dat leert mij:

Ds. Iz. Kok • Prediker 7:1 • Heilige Doop • lees meer

Orde des heils: Inleiding

Lezing
Ds. Iz. Kok • Lezing • lees meer

In deze 3-voudige Adventsbede wordt gesmeekt:

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. Iz. Kok • Jesaja 64:1-12 • lees meer

Er is een plaats bij Mij:

Ds. Iz. Kok • Exodus 33:21 • Heilig Avondmaal • lees meer

De hoorn der zaligheid is:

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. Iz. Kok • Lukas 1:69 • lees meer

"En het geschiedde" dat is:

Ds. Iz. Kok • Lukas 2:1 • lees meer

Het Godsgeschenk Jezus Christus is:

Ds. Iz. Kok • Johannes 1:11-13 • lees meer

Deze Goddelijke drangrede openbaart:

Oudjaar
Ds. Iz. Kok • Jesaja 1:18 • lees meer

Lege harten zijn des duivels kraakpanden!

Ds. Iz. Kok • Mattheus 12:43-45 • lees meer

Deze gelijkenis leert ons:

Ds. Iz. Kok • Mattheus 13:45-46 • lees meer

En ten laatste

Ds. Iz. Kok • Mattheus 21:37 • lees meer

Immanuel

Ds. Iz. Kok • Mattheus 1:23 • lees meer

Het geslachtsboek van Jezus Christus is:

Ds. Iz. Kok • Mattheus 1:1 • lees meer