DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

234 resultaten van Ds. J.M.J. Kieviet

Gods liefde geopenbaard

Ds. J.M.J. Kieviet • Johannes 1:1-18 • lees meer

Gods werk op de akker van de harten

Ds. J.M.J. Kieviet • Hosea 10 • lees meer

Goed geschapen, maar gevallen

Ds. J.M.J. Kieviet • Psalmen 51 • lees meer

Goederierenheid en trouw

Ds. J.M.J. Kieviet • Spreuken 1:1-7 • lees meer

Het 7e gebod t.a.v. het huwelijk

Ds. J.M.J. Kieviet • 1 Korinthe 6:10-20 • lees meer

Het danklied van Asaf

Ds. J.M.J. Kieviet • Psalmen 73 • lees meer

Het dienen van de Zoon des mensen in het leren van de discipelen

Ds. J.M.J. Kieviet • Filipenzen 2:1-18 • lees meer

Het Evangelie van de begrafenis van de Heere Jezus

Ds. J.M.J. Kieviet • Lukas 23:44-56 • lees meer

Het gebed in de storm

Ds. J.M.J. Kieviet • Markus 4:26-41 • lees meer

Het gebed om de komst van God

Ds. J.M.J. Kieviet • Jesaja 64:1-4 • lees meer

Het gebed van Agur

Ds. J.M.J. Kieviet • Spreuken 30 • lees meer

Het gebed van de dichter in psalm 119

Ds. J.M.J. Kieviet • Psalmen 119:105-128 • lees meer

Het getuigenis van de apostel Paulus aangaande Epafras

Ds. J.M.J. Kieviet • Kolossenzen 1:1-6 • lees meer

Het klaaglied van koning Hizkia

Ds. J.M.J. Kieviet • Jesaja 38 • lees meer

Het welbehagen van de Vader

Ds. J.M.J. Kieviet • Mattheus 11:25-26 • lees meer

Het paasevangelie vanuit psalm 118

Ds. J.M.J. Kieviet • 1 Petrus 2:1-10 • lees meer