DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.488 preken

234 resultaten van Ds. J.M.J. Kieviet

Een Gode welgevallig gebed

Ds. J.M.J. Kieviet • Lukas 18:1-14 • lees meer

Een kind in het midden

Ds. J.M.J. Kieviet • Lukas 9:21-48 • lees meer

Een nieuwe aanval van de boze

Ds. J.M.J. Kieviet • Psalmen 42 • lees meer

Een oproep met het oog op de nieuwe dag

Ds. J.M.J. Kieviet • 1 Thessalonicenzen 5 • lees meer

Een psalm van David

Ds. J.M.J. Kieviet • Psalmen 13 • lees meer

En Jozef ging ook op

Ds. J.M.J. Kieviet • Lukas 2:1-20 • lees meer

Gedoopt met het huisgezin

Ds. J.M.J. Kieviet • Handelingen 16:14-33 • lees meer

Geef ons heden ons dagelijks brood

Ds. J.M.J. Kieviet • Filipenzen 4 • lees meer

Geeft de Heere de hand en komt tot Zijn heiligdom

Ds. J.M.J. Kieviet • 2 Kronieken 30:1-13 • lees meer

Geen honger, geen dorst en geen hitte

Ds. J.M.J. Kieviet • Openbaringen 6:1-8 • lees meer

Geen vruchten aan de vijgenboom

Ds. J.M.J. Kieviet • Markus 11:1-24 • lees meer

Gods toorn en het eeuwige oordeel

Ds. J.M.J. Kieviet • Mattheus 11:20-24 • lees meer

Gezag, door God geboden

Ds. J.M.J. Kieviet • Spreuken 4:1-11 • lees meer

God de Vader, Schepper van hemel en aarde

Ds. J.M.J. Kieviet • Jesaja 45 • lees meer

Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave

Ds. J.M.J. Kieviet • 2 Korinthe 8:1-9 • lees meer

Gods Geest die levend maakt

Ds. J.M.J. Kieviet • Johannes 3:1-17 • lees meer