DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.488 preken

60 resultaten van Ds. D.J.W. Kok

Bent u in verwachting?!

Ds. D.J.W. Kok • 1 Samuel 4:21 • lees meer

Wat gelooft gij met deze woorden?

Heidelberger Catechismus
Ds. D.J.W. Kok • Efeze 1:3-14 • Leerdienst • lees meer

Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen

Ds. D.J.W. Kok • 1 Petrus vers 4-5 • lees meer

Wien zoekt gij?

Ds. D.J.W. Kok • Johannes 18:4-8 • lees meer

Wat is een waar geloof?

Heidelberger Catechismus
Ds. D.J.W. Kok • Markus 9:14-29 • Leerdienst • lees meer

Waaruit weet gij dat?

Heidelberger Catechismus
Ds. D.J.W. Kok • Johannes 1:29-52 • Leerdienst • lees meer

Stefanus voor de rechtbank

Ds. D.J.W. Kok • Handelingen 7:55-56 • lees meer

Petrus door Jezus ondervraagd

Ds. D.J.W. Kok • Johannes 21:15-17 • lees meer

Ontwaakt, gij die slaapt

Ds. D.J.W. Kok • Efeze 5:14 • lees meer

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods

Ds. D.J.W. Kok • Lukas 12:31 • lees meer

Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos

Ds. D.J.W. Kok • Openbaringen 1:17-18 • lees meer

Jakobs openbaring

Ds. D.J.W. Kok • Genesis 28 • lees meer

Heb je het al gehoord?!

Ds. D.J.W. Kok • Markus 7:33-34 • lees meer

Heb ik u niet gezien in de hof met Hem?

Ds. D.J.W. Kok • Johannes 18:26-27 • lees meer

En Zijn handen opheffende, zegende Hij hen

Ds. D.J.W. Kok • Lukas 24:50-52 • lees meer

En het Hoofd buigende, gaf den geest

Ds. D.J.W. Kok • Johannes 19:30 • lees meer