DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.487 preken

1.581 resultaten van Ds. P. den Butter

De vergevingsgezindheid

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Mattheus 18:21-35 • Leerdienst • lees meer

De God des vredes, de grote Herder der schapen

Ds. P. den Butter • Hebreeen 13:20 • lees meer

Noach deed naar al wat God gebood

Ds. P. den Butter • Genesis 6:22 • lees meer

Vrede zij ulieden

Ds. P. den Butter • Johannes 20:19 • lees meer

Gods spreken van vrede

Ds. P. den Butter • Psalmen 85:9 • lees meer

Eenmaal zullen we Hem zien!

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. den Butter • Hebreeen 9:26-28 • lees meer

Ds. P. den Butter - Exodus 24:13

Ds. P. den Butter • Exodus 24:13 • lees meer

Gelijk als hem God bevolen had

Ds. P. den Butter • Genesis 7:16 • lees meer

Jezus en Thomas (1)

Ds. P. den Butter • Johannes 20:24-27 • lees meer

Die en die is daarin geboren

Ds. P. den Butter • Psalmen 87:5-6 • lees meer

Leid ons niet in verzoeking

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Mattheus 4:1-11 • Leerdienst • lees meer

Door het geloof ziende de onzienlijke

Ds. P. den Butter • Hebreeen 11:27 • lees meer

Haza

Ds. P. den Butter • 2 Koningen 8:7-15 • lees meer

De Heere bouwt de tabernakel

Ds. P. den Butter • Exodus 25:1-9 • lees meer

Doch Noach bleef over en wat met hem in de ark was

Ds. P. den Butter • Genesis 7:23 • lees meer

Thomas - 1

Ds. P. den Butter • Johannes 20:24-29 • lees meer