DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.436 preken

1.581 resultaten van Ds. P. den Butter

Ds. P. den Butter - 2 Koningen 5:4-8

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. den Butter • 2 Koningen 5:4-8 • lees meer

Jethro's bezoek aan Mozes

Ds. P. den Butter • Exodus 18:8-12 • lees meer

De Heilige Geest - 10

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

En zag het en geloofde

Ds. P. den Butter • Johannes 20:5-9 • lees meer

Heere, aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde

Ds. P. den Butter • Psalmen 84:10 • Heilig Avondmaal • lees meer

De Testementmaker: het testament en de erfgenamen

Ds. P. den Butter • Hebreeen 9:16-17 • Heilig Avondmaal • lees meer

Ds. P. den Butter - 2 Koningen 5:9-14

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. den Butter • 2 Koningen 5:9-14 • lees meer

En hij noemde zijn naam Noach

Ds. P. den Butter • Genesis 5:29 • lees meer

De Heilige Geest

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Efeze 4:17-32 • Leerdienst • lees meer

Maria, Rabbouni

Ds. P. den Butter • Johannes 20:16 • lees meer

De pelgrim gaat naar huis

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. den Butter • Psalmen 84:11-13 • lees meer

Nog eenmaal zal Ik bewegen de hemel en de aarde

Oudjaar
Ds. P. den Butter • Hebreeen 12:25-29 • lees meer

De Heere Jezus: opgewekt en opgestaan

Ds. P. den Butter • Markus 16:6 • lees meer

Noach vindt genade

Ds. P. den Butter • Genesis 6:8 • lees meer

De Heere gezien

Ds. P. den Butter • Johannes 20:18 • lees meer

Welgeulkzalig is de mens die op U vertrouwd

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. den Butter • Psalmen 84:11-13 • lees meer