DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

1.581 resultaten van Ds. P. den Butter

Ja broeder, verkwik mijn ingewanden in den Heere

Ds. P. den Butter • Filemon vers 20-21 • lees meer

Des Heeren wegen zijn recht

Oudjaar
Ds. P. den Butter • Hosea 14:10 • lees meer

Abram trekt ten strijde

Ds. P. den Butter • Genesis 14:13-16 • lees meer

Met vreugde en tot nut

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Jozua - Rachab

Ds. P. den Butter • Jozua 2:21 • lees meer

De Heere verkiest Sion

Ds. P. den Butter • Psalmen 132:6-7 • lees meer

Het opstaan uit de doden

Ds. P. den Butter • Mattheus 27:52-53 • lees meer

Ds. P. den Butter - 2 Kronieken 20:14-17

Ds. P. den Butter • 2 Kronieken 20:14-17 • lees meer

Mijn genade is u genoeg

Ds. P. den Butter • Filemon vers 23-25 • lees meer

Evenals bij de trekvolgels: 'Neem de tijd uwer aankomst waar'

Nieuwjaar
Ds. P. den Butter • Jeremia 8:7 • lees meer

Abram en de koning van Sodom

Ds. P. den Butter • Genesis 14:17-24 • lees meer

De vergeving - 1

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Heiligt u

Ds. P. den Butter • Jozua 3:5 • lees meer

De Heere heeft Sion begeerd

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. den Butter • Psalmen 132:13-14 • lees meer

Grepen Zijn voeten en aanbaden Hem

Ds. P. den Butter • Mattheus 28:9 • lees meer

Ds. P. den Butter - 2 Kronieken 20:18-20

Ds. P. den Butter • 2 Kronieken 20:18-20 • lees meer