DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

1.581 resultaten van Ds. P. den Butter

Verkeren in Gods huis

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Ds. P. den Butter - Johannes 21:18-19

Ds. P. den Butter • Johannes 21:18-19 • lees meer

Christus' priesterschap

Ds. P. den Butter • Hebreeen 7:25 • lees meer

Ds. P. den Butter - 2 Kronieken 18:31

Ds. P. den Butter • 2 Kronieken 18:31 • lees meer

Het verbond des vredes

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. den Butter • Ezechiel 34:25 • lees meer

Waar Hij hen brengt

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Ds. P. den Butter - Johannes 21:19-22

Ds. P. den Butter • Johannes 21:19-22 • lees meer

Ds. P. den Butter - Hebreeen 9:13-14

Ds. P. den Butter • Hebreeen 9:13-14 • lees meer

Ds. P. den Butter - 2 Kronieken 19:2-4

Ds. P. den Butter • 2 Kronieken 19:2-4 • lees meer

Abram in Egypte

Ds. P. den Butter • Genesis 12:10-20 • lees meer

Waarom naar de kerk?

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Ik zal u niet begeven

Ds. P. den Butter • Jozua 1:1-5 • lees meer

Ds. P. den Butter - Hebreeen 9:13-14

Ds. P. den Butter • Hebreeen 9:13-14 • lees meer

Abram en Lot

Ds. P. den Butter • Genesis 13:5-9 • lees meer

Waartoe naar de kerk?

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Weest sterk

Ds. P. den Butter • Jozua 1:6-9 • lees meer