DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.458 preken

1.581 resultaten van Ds. P. den Butter

Leer van de rechtvaardiging

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Het reinigingsoffer

Ds. P. den Butter • Leviticus 14:14-17 • lees meer

De zegen der wijsheid

Ds. P. den Butter • Spreuken 2:20 • lees meer

Salomo - Jedid-Jah

Ds. P. den Butter • 2 Samuel 12:24-25 • Heilige Doop • lees meer

Levi: de Heere is zijn erfdeel

Ds. P. den Butter • Genesis 49:5-7 • lees meer

Springaders van water in een dorstig land

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. den Butter • Jesaja 35:6-7 • lees meer

De zegen van Zebulon

Ds. P. den Butter • Genesis 49 • lees meer

De rechtvaardiging

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Lukas 18:11-12 • Leerdienst • lees meer

In de zevende maand het feest der loofhutten

Ds. P. den Butter • Leviticus 23:33-44 • lees meer

Op de weg der goeden, op het der rechtvaardigen

Ds. P. den Butter • Spreuken 2:20 • lees meer

D

Ds. P. den Butter • 2 Samuel 15:21 • lees meer

Juda, gij zijt het

Ds. P. den Butter • Genesis 49:8-9 • lees meer

De heilige weg

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. den Butter • Jesaja 35:8 • lees meer

Farize

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Lukas 18:11-12 • Leerdienst • lees meer

Zacharias en zijn lofzang

Ds. P. den Butter • Lukas 1:78-79 • lees meer

Als een boom des levens

Ds. P. den Butter • Spreuken 13:12 • lees meer