DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.458 preken

1.581 resultaten van Ds. P. den Butter

De ark des Heeren

Biddag
Ds. P. den Butter • 2 Samuel 6:11 • lees meer

Ds. P. den Butter - Genesis 26:25

Dankdag
Ds. P. den Butter • Genesis 26:25 • lees meer

De Koning zien en een vergelegen land

Hemelvaart
Ds. P. den Butter • Jesaja 33:17 • lees meer

En Jakob zegende Farao

Dankdag
Ds. P. den Butter • Genesis 47 • lees meer

Zalig, wie

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Melaatsen: 'Onrein'

Ds. P. den Butter • Leviticus 13:45-46 • lees meer

Mefiboseth geroepen - 1

Ds. P. den Butter • 2 Samuel 9:3-5 • lees meer

Jozef voorgesteld als behouder des levens

Biddag
Ds. P. den Butter • Genesis 47:12 • lees meer

Ds. P. den Butter - Jesaja 33:20-21

Ds. P. den Butter • Jesaja 33:20-21 • lees meer

En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders

Biddag
Ds. P. den Butter • Genesis 47 • lees meer

De rechtvaardiging

Heidelberger Catechismus
Ds. P. den Butter • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Melaatsen: 'Reiniging'

Ds. P. den Butter • Leviticus 14:1-9 • lees meer

Mefiboseth aan 's konings tafel - 2

Ds. P. den Butter • 2 Samuel 9:6-13 • lees meer

Ruben zal de voortreffelijkste zijn

Ds. P. den Butter • Genesis 49:3-4 • lees meer

Het heil der verlosten Gods

Ds. P. den Butter • Jesaja 35:5-6 • Heilig Avondmaal • lees meer

Simeon, door Jakob's profetie vervloekt, verdeeld en verstrooid

Ds. P. den Butter • Genesis 49 • lees meer