DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

78 resultaten van Ds. J. (Hans) van Vulpen

Geloofd zij de HEERE! Hij overlaadt, zaligt en geeft uitkomst.

Dankdag
Oudjaar
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Psalmen 68:20-21 • lees meer

Gebed bij het nieuwejaar: volhardt, waakt en dankt.

Nieuwjaarsdag
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Kolossenzen 4:2 • lees meer

Ik ben hét Brood des Levens

Ik ben...
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Johannes 6:35 • lees meer

Hoe weet ik dat de Heilige Geest in mij woont?

Winteravondlezing 2018-2019
Heilige Geest
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Romeinen vers 1-30 • lees meer

Ik geloof in de kracht van het gebed

Biddag
Ds. J. (Hans) van Vulpen • 1 Johannes 5:14 • lees meer

Genezen op het Woord

Ds. J. (Hans) van Vulpen • 2 Koningen vers 14 • lees meer

Christus' Avondmaal voor Zijn gelovigen

Viering Heilig Avondmaal
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Lukas vers 7-20 • lees meer

Tot dienstbaarheid geroepen

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Lukas vers 14-30 • lees meer

Het lijden van de Knecht des HEEREN

Lijdenstijd
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Jesaja vers 4-5 • lees meer

Kruisdragen

Lijdenstijd
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Markus 15:16-28 • lees meer

Het 7e kruiswoord

Goede Vrijdag
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Lukas 23:46 • lees meer

Het onderwijs van de opgestane Christus

Pasen
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Lukas 24:13-35 • lees meer

Het pad des levens

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Psalmen 16 • lees meer

Wanhoop in duisternis?

Toerustingsavond 2020
Waarom vragen
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Psalmen 88 • lees meer

Een gelukkig leven

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Psalmen 84 • lees meer

Verlangend uitzien

Weeszondag
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Handelingen 1:14 • lees meer