DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.521 preken

7 resultaten van Ds. W.J.C. (Wiljan) van Blijderveen

Ds. W.J.C. van Blijderveen - 1 Johannes 5:6-12

Ds. W.J.C. van Blijderveen - Genesis 3:9

Ds. W.J.C. van Blijderveen - Lukas 2:8-12

Ds. W.J.C. van Blijderveen - Lukas 18:9-14

Het Evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid

De intrede preek van de profeet Zacharia

Jezus bidt om vergeving voor degenen die Hem kruisigen