DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Prof. Dr. W. van t Spijker - Filippenzen 3:7-11

Prof. Dr. W. van t Spijker • Filipenzen 3:7-11


Filipenzen 3

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

7  Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd.
8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade  vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen,
9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid  uit God door middel van het geloof;
10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding  en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,
11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

Gerelateerde preken

Prof. Dr. W. van t Spijker - 1 Koningen 21:1-13

Prof. Dr. W. van t Spijker • 1 Koningen 21:1-13 • lees meer

Prof. Dr. W. van t Spijker - Filippenzen 4:1-9

Prof. Dr. W. van t Spijker • Filipenzen 4:1-9 • lees meer

Prof. Dr. W. van t Spijker - Galaten 2:19-21

Prof. Dr. W. van t Spijker • Galaten 2:19-21 • lees meer