DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Prof. Dr. W. van t Spijker - Lukas 2:1-7

Prof. Dr. W. van t Spijker • Lukas 2:1-7


Lukas 2

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.
4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea,  naar de stad van David, die  Bethlehem heet, omdat hij uit het  huis en het geslacht van David was,
5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,
7 en zij  baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Gerelateerde preken

Prof. Dr. W. van t Spijker - 1 Koningen 21:1-13

Prof. Dr. W. van t Spijker • 1 Koningen 21:1-13 • lees meer

Prof. Dr. W. van t Spijker - Filippenzen 4:1-9

Prof. Dr. W. van t Spijker • Filipenzen 4:1-9 • lees meer

Prof. Dr. W. van t Spijker - Galaten 2:19-21

Prof. Dr. W. van t Spijker • Galaten 2:19-21 • lees meer