DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

De roeping van Mattheus

Ds. B.D. Bouman • Mattheus 9:9


Mattheus 9

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

9  En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.

Gerelateerde preken

Lijdensaankondiging van Jezus

Ds. B.D. Bouman • Mattheus 16 • lees meer

Worden als een kind

Ds. B.D. Bouman • Mattheus 18 • lees meer

Worden als een kind

Ds. B.D. Bouman • Mattheus 18 • lees meer