DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. C. Harinck - Romeinen 10:6-7

Ds. C. Harinck • Romeinen 10:6-7


Romeinen 10

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

6 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus:  Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen.
7 Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen.

Gerelateerde preken

Het aanbod van genade

Lezing

De rechtvaardiging in de vierschaar

Lezing
Ds. C. Harinck • Lezing • lees meer

De verkiezing en het pastoraat

Lezing
Ds. C. Harinck • Lezing • lees meer