DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Beloften prediking

Ds. R. Kok • 2 Petrus 1:3-4


2 Petrus 1

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.
4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken,  opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

Gerelateerde preken

De bloed Bruidegom

Ds. R. Kok • Exodus 4:24-26 • lees meer

Blijde zijn voor het aangezicht des Heeren

Ds. R. Kok • Jesaja 9:5 • lees meer

Het Koninklijke bruiloftsmaal

Ds. R. Kok • Mattheus 22:1-12 • lees meer