DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. R. Kok - Johannes 12:27-34

Ds. R. Kok • Johannes 12:27-34


Johannes 12

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

27 Nu  is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen.
28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken.
29 De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.
30 Jezus antwoordde en zei:  Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u.
31  Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken,  nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.
32  En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.
33 (En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.)
34 De menigte antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord  dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des mensen?

Gerelateerde preken

De bloed Bruidegom

Ds. R. Kok • Exodus 4:24-26 • lees meer

Blijde zijn voor het aangezicht des Heeren

Ds. R. Kok • Jesaja 9:5 • lees meer

Het Koninklijke bruiloftsmaal

Ds. R. Kok • Mattheus 22:1-12 • lees meer