DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Troost in lijden

Ds. M.M. van Campen • 2 Korinthe 1:8-9


2 Korinthe 1

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

8 Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking,  die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
9 Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen,  opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.

Gerelateerde preken

Het zegel van de Geest

Ds. M.M. van Campen • Efeze 1:13-14 • lees meer

Uw Heilzon is aan

Ds. M.M. van Campen • Maleachi 4:2 • lees meer

In de leer bij de spinnen

Ds. M.M. van Campen • Spreuken 30:28 • lees meer