DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Pasen voor een ongelovige broeder

Ds. M.M. van Campen • 1 Korinthe 15:7


1 Korinthe 15

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

7 Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.

Gerelateerde preken

Het zegel van de Geest

Ds. M.M. van Campen • Efeze 1:13-14 • lees meer

Uw Heilzon is aan

Ds. M.M. van Campen • Maleachi 4:2 • lees meer

In de leer bij de spinnen

Ds. M.M. van Campen • Spreuken 30:28 • lees meer