DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Tongentaal

Ds. M.M. van Campen • 1 Korinthe 12:10-11


1 Korinthe 12

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen.
11 Al deze dingen echter  werkt één en dezelfde Geest,  Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

Gerelateerde preken

Het zegel van de Geest

Ds. M.M. van Campen • Efeze 1:13-14 • lees meer

Uw Heilzon is aan

Ds. M.M. van Campen • Maleachi 4:2 • lees meer

In de leer bij de spinnen

Ds. M.M. van Campen • Spreuken 30:28 • lees meer