DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. M.M. van Campen - Lukas 23:34

Ds. M.M. van Campen • Lukas 23:34


Lukas 23

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

34 En Jezus zei:  Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.  En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.

Gerelateerde preken

Het zegel van de Geest

Ds. M.M. van Campen • Efeze 1:13-14 • lees meer

Uw Heilzon is aan

Ds. M.M. van Campen • Maleachi 4:2 • lees meer

In de leer bij de spinnen

Ds. M.M. van Campen • Spreuken 30:28 • lees meer