DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. P.C. Hoek - Johannes 2:18-29

Ds. P.C. Hoek • Johannes 2:18-29


Johannes 2

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

18 Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem:  Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen?
19 Jezus antwoordde en zei tegen hen:  Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.
20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen?
21 Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.
22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt,  herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had.
23 En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed.
24 Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende,
25 en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde,  want Hij wist Zelf wat in de mens was.

Gerelateerde preken

Ds. P.C. Hoek - Handelingen 2

Ds. P.C. Hoek • Handelingen 2 • lees meer

Ds. P.C. Hoek - Leerdienst

Heidelberger Catechismus
Ds. P.C. Hoek • Leerdienst • Leerdienst • lees meer

Ds. P.C. Hoek - Jona 1:15-17

Ds. P.C. Hoek • Jona 1:15-17 • lees meer