DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. P. den Butter - Kolossenzen 2:1-15

Ds. P. den Butter • Kolossenzen 2:1-15


Kolossenzen 2

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zo velen die mij nooit in levenden lijve  hebben gezien,
2 opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen,  om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3  in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4 En dit zeg ik,  opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5 Want  al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de  goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7  geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent;  wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8  Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9  Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10  En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11  In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12  U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt,  door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13  En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn  van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15  Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Gerelateerde preken

Sheba's Queen Sings the Praise of Israel's King

Ds. P. den Butter • 1 Koningen 10:8-9 • lees meer

Desiring Healthy Good

Ds. P. den Butter • 1 Petrus 2:1-3 • lees meer

An Instructive Post-Script

Ds. P. den Butter • 1 Petrus 5:12 • lees meer