DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Dat Hij onze Middelaar is

Ds. P. den Butter • Filipenzen 2:1-11 • Heilige Doop

Heilige Doop Heidelberger Catechismus

Belijdenis: Heidelberger Catechismus
Zondag 14
36


Filipenzen 2

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn,
2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u  eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk,  maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
4  Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
5  Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6  Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7  maar Zichzelf ontledigd heeft  door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8  En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf  vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
9  Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem  een Naam geschonken boven alle naam,
10  opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11  en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Gerelateerde preken

Sheba's Queen Sings the Praise of Israel's King

Ds. P. den Butter • 1 Koningen 10:8-9 • lees meer

Desiring Healthy Good

Ds. P. den Butter • 1 Petrus 2:1-3 • lees meer

An Instructive Post-Script

Ds. P. den Butter • 1 Petrus 5:12 • lees meer