DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Een loflied van Christus

Ds. M. Pronk • 1 Timotheus 3:16


1 Timotheus 3

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht:  God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen,  is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld,  is opgenomen in heerlijkheid.

Gerelateerde preken

Christus en Zijn bruid

Ds. M. Pronk • Hooglied 1:2-4 • lees meer

Ds. M. Pronk - Nehemia 11

Ds. M. Pronk • Nehemiah 11 • lees meer

De adventsbelofte van de komende Koning

Ds. M. Pronk • Zacharia 9 • lees meer