DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Dat de broederlijke liefde blijve

Ds. A. van Wijk • Hebreeen 13:1-8


Hebreeen 13

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Laat  de broederliefde blijven.
2  Vergeet de gastvrijheid niet,  want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.
3  Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.
4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.
5  Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn.  Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd:  Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
6 Daarom zeggen wij met goede moed:  De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?
7 Denk aan  uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na.
8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Gerelateerde preken

De Geest der aanneming

Ds. A. van Wijk • Romeinen 8 • lees meer

Een schuldig mens, een onschuldig mens

Ds. A. van Wijk • Romeinen 8 • lees meer

Een troostrijk gezicht

Ds. A. van Wijk • Openbaringen 7 • lees meer