Over de site

Sinds augustus 2013 is deze website onderdeel van Geloofstoerusting.nl.


Dit initiatief is tot stand gekomen vanuit een verlangen om de rijkdom aan prediking van Gods Woord, die we zelf op het internet mochten ontdekken, te delen met andere jongeren en ouderen. We spreken de bede uit dat de Heere deze preken wil gebruiken om Zijn Koninkrijk uit te breiden en het geloof van Zijn kinderen te verdiepen. 


Op deze site kunt u preken beluisteren of downloaden van predikers uit binnen- en buitenland die (voor zover wij weten) de vijf punten van Calvinisme van harte onderschrijven.

 

  • Totale verdorvenheid van de mens
  • Onvoorwaardelijke verkiezing
  • Particuliere verzoening
  • Onwederstandelijke genade
  • Volharding der heiligen

 

Door middel van een uitgebreide zoekfunctie kunt u eenvoudig in het archief met duizenden preken zoeken naar een Bijbelgedeelte of thema waar u zich graag in wilt verdiepen. Zo leent deze site zich tegelijkertijd uitstekend als hulpbron bij het voorbereiden van een Bijbelstudie of het maken van een inleiding voor verenigingswerk.


We wijzen er op dat iedere christen persoonlijk verantwoordelijk blijft om het gehoorde (of gelezene) te toetsen aan Gods Woord.


Op deze website kunt u ook preken vinden van 'Reformed Baptists' (Reformatorische Baptisten). Zij onderschrijven van harte de genoemde vijf  punten. Hiermee willen we niet uitdrukken dat de visie op verbond en doop niet van belang zou zijn, maar hun onderwijs nemen we graag ter harte net als dat van Bunyan en Spurgeon. 


Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u dit aan de websitebeheerders te kennen geven. 

Nogmaals spreken we de bede uit dat de Heere dit initiatief rijk wil zegenen.


1 CorinthiĆ«rs 1:18  Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid;  maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.